شعارهای یک نینجا

 • برترین سلاح های نینجا قلب و روح است.
 • تاریکی بهترین همدم نینجاست.
 • درهمه حال اول فکر؛دوم فکر؛سوم سنجش وچهارم عمل.
 • جهالت وغروربزرگترین دشمنان هستند.
 • ناامیدی مرگ نینجاست.
 • درتاریکی چیزهایی رامی توان دید که در روشنایی نمی توان دید.
 • تمرکز و هدف لازمه هر پیروزی است.
 • اتحاد باعث قدرت وهمبستگی و تفرقه باعث ضعف و گسیختگی است.
 • طبیعت بزرگترین راهنمای نینجا است.
 • مشکلات  و موانع جزء فرصتها هستند.
 • سعی کنید هر کسی را که به نحوی در صفحه زندگی شما ظاهر میشود به چشم یک آموزگار بنگرید و از او بیاموزید.
 • همچو آب در قلبهای سخت نفوذ کنید.
 • هر چه درخت پربارتر سربه زیرتر.
 • یک نی درمقابل طوفان مقاومتراز درخت تنومند است.
 • اتحاد باعث قدرت است.
 • سکوت باغ اندیشه هاست.
 • هنر، دشمنی دارد به نام جهالت.
 • استعداد، بدون تلاش هیچ است.
 • اخلاق آشیانه ی دوستی هاست.
 • فداکاری درسکوت، درد بی فریاد است.
 • شمشیر برهنه،انتهای سخن نینجاست.
 • تحسین نادان، سخت تر از ضربه شمشیر داناست.
 • بزرگترین سرمایه یک نینجا، اعتماد به نفس است.
 • غنی ترین شما قانع ترین شماست.
 • سختیها فانی اند،سرسختان باقی.
 • آنقدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را آموختم.
 • فنون رزمی را برای هدف خیر بیاموز و تا پای جان در مقابل شر مبارزه کن.
 • قلبت را از کینه پاک نگهدار،ابتدا با انتقام بجنگ سپس با دشمن و همچون خاک متواضع باش.
 • استاد دانا همچون گوهری در دل اقیانوس است که با جستجوی فراوان می توان آن را یافت،پس استاد خویش را مانند گوهر در قلب خود دوست بدار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *