من فیروز خنجری هستم
I am firouz khanjari

متولد ١٣۴٨
Born in 1970

من به مدت ٣۶ ساله که ورزش رزمی کار میکنم
Im doing martial arts for 36 years

بنیانگذار نینجا رنجر در ایران و جهان
Founder of ninja ranger in iran and world

اولین نینجاهای رینگی جهان
The first ring ninja in world

دکترای معادل تربیت بدنی
The doctorate equivalent of physical education

رئیس کمیته همگانی فدراسیون ورزشهای رزمی
Chairman of the public committee of martial arts federation

عضو مجمع هیات ورزشهای رزمی استان تهران
Assembly member of the board of martial arts in tehran

عضو شورای راهبردی هیات رزمی استان تهران
Strategic council member of the board of martial arts in tehran

رئیس هیات ورزشهای رزمی شهرستان شهریار
Chairman of shahriar board of martial arts

چندین دوره قهرمان کاراته و دو و میدانی و کیک بوکسینگ

Several karate and kickboxing and track and field champion

دارای مربیگری کاراته،نینجا رنجر ، کیک بوکسینگ ، موی تای ، سانشو ،آکروژیم ، تیراندازی با کمان و دفاع شخصی
Certified coaching karate,ninja ranger , kickboxing, muay thai, sanshou, acrogym, archery and self defense

مولف کتاب نینجا رنجر
The author of ninja ranger

مولف کتاب آموزش قوانین داوری رینگی
The author of ring arbitration rules training

و عضو شورای فنی فدراسیون ورزشهای رزمی