مسابقات کشوری نینجارنجر

سیزدهمین دوره مسابقات کشوری نینجارنجر تبریک به شاگردای خوبم و خانواده هاشون ۲تا طلا ماهان صلاحی و مهدی رستمی ۲تا نقره محمد نظری و آراد صالح و۷تا سوم مشترک امیر سبحان آزور،بردیا ابراهیمی،علی اکبر جعفری،یوسف بهرامی،علی محمد آذریان،آراد و آرین علیاری   و یه تبریک دیگه کاپ مقام اولی سیزدهمین دوره مسابقات کشوری نینجارنجر در […]

Read more