گروه نمایشی نینجارنجر استان تهران-استاد نوید ورکیانی

——————————————————————–

گروه نمایشی نینجارنجر
فستیوال جهانی کیش در سال 91